Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong khối ASEAN

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong khối ASEAN

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức Hội thảo quốc tế Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong khối các quốc gia ASEAN.