Bồi dưỡng giáo viên trực tuyến về năng lực ứng dụng CNTT thông qua chương trình TWT của mạng giáo dục Microsoft

Bồi dưỡng giáo viên trực tuyến về năng lực ứng dụng CNTT thông qua chương trình TWT của mạng giáo dục Microsoft

Dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ (Teaching with Technology – TwT) là khóa học được hãng phần mềm Microsoft xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo nhu cầu bồi dưỡng giáo viên từ rất nhiều thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục trên thế giới. Khóa học được thiết kế để cung cấp cho các thầy cô giáo những kĩ năng sử dụng CNTT cần thiết và cả những tài nguyên giảng dạy hữu ích để nâng cao kết quả học tập cho người học. Chương trình TwT gồm có các bài học e-learning được thiết kế công phu, đồ họa đẹp mắt, các bài tự kiểm tra kiến thức sau từng nội dung học và cả những bài kiểm tra giúp giáo viên xác định mình còn yếu ở những kĩ năng nào để có thể lập kế hoạch tự bồi dưỡng cho phù hợp. Chương trình TwT gồm tất cả 6 khóa học và đều được xây dựng dựa trên khung tham chiếu năng lực sử dụng CNTT của giáo viên do UNESCO ban hành.