Việt Nam xếp hạng 66 trong bảng Chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu

Việt Nam xếp hạng 66 trong bảng Chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu

Theo xếp hạng của tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First , Việt Nam xếp hạng 66 trên tổng số 112 quốc gia về chỉ số thông thạo tiếng Anh.