Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngoại ngữ

Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngoại ngữ

Sáng 22/11, Bộ GD&ĐT khai mạc khóa Tập huấn giảng viên chủ chốt các đại học, trường đại học về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh môn Ngoại ngữ.