Lớp học 'không biên giới' của cô, trò miền núi

Lớp học 'không biên giới' của cô, trò miền núi

Lớp học không biên giới được cô Nguyễn Thị Thúy Hằng kết nối đã mang đến những trải nghiệm “có một không hai” cho học trò miền núi.