Trao đổi tại Lễ ký kết, ông Jean Paul De Gaudemar cho biết, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (Agence Universitaire Francophonie - AUF) là hiệp hội quốc tế, gồm 944 thành viên là các trường đại học và tổ chức nghiên cứu tại 116 quốc gia. Đây là cơ quan điều hành Pháp ngữ trong lĩnh vực giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới. Với sứ mệnh đó, AUF đưa vào triển khai các nghị quyết được thông qua bởi Hội nghị thượng đỉnh Nguyên thủ quốc gia và Chính phủ các nước có sử dụng tiếng Pháp.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và ông Jean Paul De Gaudemar - Tổng Giám đốc AUF -
trao đổi văn bản thỏa thuận vừa ký kết

AUF có mặt tại Việt Nam cũng như các nước Châu Á – Thái Bình Dương từ lâu; đã tạo dựng được mối quan hệ mật thiết với trường đại học trong khu vực. AUF luôn mong muốn thiết lập được sự hợp tác, tin tưởng với cơ quan chủ quản của các trường đại học ở Việt Nam – tức Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; đồng thời các vấn đề vĩ mô cần được thực hiện bằng những thoả thuận ở cấp Bộ.

“Lễ ký kết này rất quan trọng với AUF. Chúng tôi mong muốn, thông qua ký kết thoả thuận khung, AUF sẽ có vị trí ngày càng quan trọng trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam và làm khăng khít hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa quốc gia Việt Nam với các nước có sử dụng tiếng Pháp. Về phía mình, với mạng lưới gần 1.000 trường đại học và tổ chức nghiên cứu, với những kinh nghiệm trong giảng dạy và quản trị đại học, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho Việt Nam trong tiến trình đổi mới giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng”, ông Jean Paul De Gaudemar nói.

Hoan nghênh sự hợp tác giữa hai bên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết, lễ ký kết tạo sự hợp tác sâu rộng giữa các trường Đại học Việt Nam và các trường Đại học khối Pháp ngữ, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học của hai bên. Cao hơn nữa, đây là dịp thúc đẩy mối quan hệ vốn bền lâu giữa Việt Nam với Pháp nói riêng và Việt Nam với cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp nói chung.

Tại thỏa thuận khung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng AUF thống nhất tạo điều kiện thuận lợi để củng cố các hoạt động hợp tác chung, vì sự phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu tại Việt Nam. Thỏa thuận này đồng thời hướng tới hỗ trợ các trường đại học và cơ quan nghiên cứu trong việc đáp ứng những thách thức như: chất lượng đào tạo; nghiên cứu và quản trị đại học; hội nhập nghề nghiệp và việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; vai trò của trường đại học trong sự phát triển chung của xã hội. Cùng với thỏa thuận khung, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và AUF sẽ xác định các hoạt động hợp tác cụ thể để tiến hành triển khai hằng năm.