Chung kết Toàn quốc Olympic tiếng Anh – E4US 2022

Chung kết Toàn quốc Olympic tiếng Anh – E4US 2022

Tối 11/11/2022 tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Chung kết toàn quốc Olympic tiếng Anh năm 2022 với chủ đề “Sinh viên Việt Nam: Khát vọng và Sáng tạo” đã diễn ra thành công tốt đẹp.