Chủ tịch tỉnh viết 'tâm thư' nhắn học sinh ráng đọc sách, học ngoại ngữ

Chủ tịch tỉnh viết 'tâm thư' nhắn học sinh ráng đọc sách, học ngoại ngữ

Đọc sách, rèn ngoại ngữ, trang bị kỹ năng sống sẽ giúp học sinh trở thành công dân hữu ích, sẵn sàng hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Đây là thông điệp nhân khai giảng năm học mới của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.