[UNC2022] Hội thảo “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông”

[UNC2022] Hội thảo “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông”

Ngày 12/03/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề với chủ đề “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông” (Promoting University-School Linkage: Together We Learn).