Công bố báo cáo thường niên 2023 về dạy và học Ngoại ngữ tại Việt Nam

Công bố báo cáo thường niên 2023 về dạy và học Ngoại ngữ tại Việt Nam

Ngày 27/12, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia tổ chức Hội thảo công bố báo cáo thường niên 2023 với chủ đề “Dạy và học Ngoại ngữ tại Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.