Nguyên tắc, lý thuyết và thực tiễn trong kiểm tra đánh giá ngôn ngữ.

Nhằm mục đích mang tới 1 diễn đàn quốc tế chuyên ngành về kiểm tra đánh giá ngôn ngữ quy mô lớn đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam, tạo cơ hội lớn để nâng cao năng lực chuyên môn về kiểm tra đánh giá ngoại ngữ của lãnh đạo và chuyên viên các sở giáo dục đào tạo trên cả nước, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã phối hợp tổ chức “Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á” từ ngày 17 đến ngày 18/10 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách album