Dự án Kịch tiếng Anh
Dự án Kịch tiếng Anh

Các dự án có nội dung sâu sắc gắn với thực tế chuyên môn, sự đa dạng, sáng tạo và mang ý nghĩa giáo dục rất lớn, như: Dự án phim tài liệu tái hiện lại 90 năm – một chặng đường phát triển của Đoàn thanh niên Cộng sản HCM; Dự án Sổ tay Chiến sĩ mô phỏng lại những nội quy, hướng dẫn, hoạt động của một người lính thông tin liên lạc; Dự án Kịch mang nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường...

Phương pháp học tập theo dự án (Project-Based Learning hay còn gọi là PBL) do Trung tâm Ngoại ngữ và Văn hóa Quốc tế (Học viện Quản lý Giáo dục) tập huấn cho cán bộ giảng viên và học viên Trường ĐH Thông tin Liên lạc (Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc – Bộ Quốc phòng).

Tất cả các dự án đều mang lại những thông điệp về giá trị của cuộc sống và ứng dụng nghề nghiệp được thể hiện bằng tiếng Anh và tài năng diễn xuất của các học viên Trường Sỹ quan Thông tin.

Dự án Phim tài liệu

Dự án Đồ họa Thông tin

PGS.TS Nguyễn Tô Chung – Phó Trưởng ban Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đánh giá cao các hoạt động của Chương trình, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cũng như thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh của Nhà trường. Mô hình học tập này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

TS Đặng Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Văn hóa Quốc tế, Học viện Quản lý Giáo dục (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia đánh giá kết quả dự án của học viên

Với ưu điểm vượt trội, phương pháp PBL tích hợp kiến thức chuyên môn với phát triển kỹ năng và thái độ của người học, hướng tới phát triển toàn diện năng lực người học. Phương pháp này đã được Học viện Quản lý Giáo dục áp dụng trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Bên cạnh việc phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ cho người học, phương pháp PBL còn giúp người học phát huy năng lực sở trường và bổ sung các kiến thức, kỹ năng còn hạn thông qua các hoạt động nhóm trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án Sổ tay Chiến sĩ

Trong chương trình học tập này, các học viên thuộc Tiểu đoàn 28 của Trường Sỹ quan thông tin khẳng định, họ không chỉ được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong một môi trường học tập tiếng Anh tự nhiên, tích cực mà còn được phát triển các kỹ năng mềm như: làm việc nhóm; lãnh đạo; phát triển tư duy logic; phân tích, tổng hợp; tư duy phản biện; thuyết trình và kỹ năng công nghệ thông tin thông qua việc hoàn thành các dự án và tiểu dự án.

PBL là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm của nhóm/cá nhân. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế họach, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Từ đó, người học đước hình thành và phát triển những năng lực chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống.