Nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và giảng viên đang giảng dạy tiếng Nga trên cả nước

Nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và giảng viên đang giảng dạy tiếng Nga trên cả nước

Ngày 6/9 và 13/9 vừa qua, Phân viện Puskin đã tổ chức lớp tập huấn và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và giảng viên khối các trường THPT chuyên, các trường trung cấp, đại học, học viện trên địa bàn cả nước.