Tập huấn giảng viên chủ chốt về triển khai chương trình mới môn Ngoại ngữ

Tập huấn giảng viên chủ chốt về triển khai chương trình mới môn Ngoại ngữ

Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT khai giảng trực tuyến khóa tập huấn giảng viên chủ chốt của các đại học, trường đại học về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Ngoại ngữ.