Sôi nổi cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh

Sôi nổi cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh

Đoàn khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên.