Hà Tĩnh đổi mới, kích thích dạy học tiếng Anh

Hà Tĩnh đổi mới, kích thích dạy học tiếng Anh

Cùng với việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh, thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều chính sách khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên (GV), học sinh (HS) trong việc nâng cao chất lượng bộ môn này.