Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge vừa tổ chức Hội thảo tập huấn về “Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới”.