Tốt nghiệp THPT: Thấy gì từ điểm thi môn Tiếng Anh

Tốt nghiệp THPT: Thấy gì từ điểm thi môn Tiếng Anh

Đối với môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuy vẫn là một trong những môn có phổ điểm thấp so với các môn khác do đặc thù môn học, vùng miền, văn hóa nhưng đã có sự khởi sắc về kết quả so với những năm trước.