Cô giáo mù Malaysia dạy trực tuyến qua Zoom

Cô giáo mù Malaysia dạy trực tuyến qua Zoom

Là người khiếm thị, Ruth Yong, 29 tuổi, bị mất việc làm trong giai đoạn Malaysia áp đặt lệnh hạn chế đi lại.