Xung kích học ngoại ngữ

Xung kích học ngoại ngữ

Từ nhiều năm nay, học ngoại ngữ ở Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân đã trở thành phong trào rộng rãi thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham ra, góp phần làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.