Học sinh phổ thông phát triển dự án dạy tiếng Anh miễn phí

Học sinh phổ thông phát triển dự án dạy tiếng Anh miễn phí

The Synesthetes là tên dự án dạy tiếng Anh từ xa miễn phí với 73 thành viên là học sinh phổ thông, đa số đang học tập tại Việt Nam.