Chuyên gia Việt - Hàn bàn về "lộ trình" dạy và học tiếng Hàn ở bậc phổ thông

Chuyên gia Việt - Hàn bàn về "lộ trình" dạy và học tiếng Hàn ở bậc phổ thông

Ngày 22 -23/12, tại TPHCM, Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại TPHCM và Trường ĐH KHXH&NV TPHCM phối hợp tổ chức "Hội thảo Giảng dạy tiếng Hàn bậc phổ thông tại Việt Nam: Thực trạng và phương hướng phát triển"