Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục-đào tạo

Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục-đào tạo

Chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp, làm việc với ngài Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.