Thái Nguyên: Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh

Thái Nguyên: Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh

Ngành giáo dục Thái Nguyên đang tích cực xây dựng môi trường dạy học tiếng Anh, từng bước nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh, hướng tới đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ trong bối cảnh mới.