Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh đại dịch Covid-19"

Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh đại dịch Covid-19"

Nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi học thuật cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh về nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ, các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ thương mại đang ngày càng được phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp với Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia thường niên với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh đại dịch Covid-19” tại Trường Đại học Ngoại thương.