Dạy tiếng Anh thời đại kỹ thuật số: Phương pháp và Đổi mới

Dạy tiếng Anh thời đại kỹ thuật số: Phương pháp và Đổi mới

Ngày 16-18/9/2022, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã phối hợp với Trường Đại học Nha Trang, Phân hội Giảng dạy và Nghiên cứu tiếng Anh Việt Nam (Phân hội VietTESOL) tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2022 với chủ đề: Dạy tiếng Anh thời dại kỹ thuật số: Phương pháp và Đổi mới” (Digital ELT: Approaches and Innovations) nhằm xây dựng một diễn đàn giao lưu, trao đổi, kết nối giáo viên, các nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh để đề xuất ý tưởng về công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ giảng dạy tiếng Anh và nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho người học.