Hội thảo quốc tế VietTESOL 2021 Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid-19

Hội thảo quốc tế VietTESOL 2021 Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid-19

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho các cấp học, bậc học, đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới và nhu cầu của xã hội, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã phối hợp với Trường Đại học Vinh, Phân hội VietTESOL (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2021 trong các ngày 22-24/10/2021, với chủ đề: “Rethinking English Language Education in the Covid Era” (Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid).