Giờ học hấp dẫn, sân chơi sinh động giúp học sinh Hà Tĩnh hết sợ tiếng Anh

Giờ học hấp dẫn, sân chơi sinh động giúp học sinh Hà Tĩnh hết sợ tiếng Anh

Mạnh dạn thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ bằng nhiều hình thức linh hoạt, hấp dẫn, các trường học ở Hà Tĩnh đã giúp học sinh vùng nông thôn vượt qua nỗi sợ môn tiếng Anh.