Hiệu quả từ phương pháp học tập theo dự án

Hiệu quả từ phương pháp học tập theo dự án

Mới đây, Trường Sỹ quan Thông tin đã tổ chức đêm “TCU English Gala” để báo cáo và trình diễn các dự án các học viên của Tiểu đoàn 28 trình bày.