Hội thảo khoa học về môn ngoại ngữ trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể


03-03-2017
Ngày 03/3/2017, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã chủ trì Hội thảo khoa học về môn ngoại ngữ trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì Hội thảo khoa học về môn ngoại ngữ trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì Hội thảo khoa học về môn ngoại ngữ trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì Hội thảo khoa học về môn ngoại ngữ trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể
           
          Hội thảo có sự tham gia của Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới; Ban Quản lý Đề án NNQG 2020, các trường đại học ngoại ngữ, các trường đại học sư phạm, các viện nghiên cứu, chuyên gia giảng dạy – nghiên cứu ngoại ngữ.
            Mục đích của Hội thảo là tổng hợp các ý kiến đóng góp, các nhận xét của các cán bộ quản lý và chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ đề xuất giải pháp, định hướng triển khai hoạt động rà soát, điều chỉnh, xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình môn ngoại ngữ, chính sách dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông.

 
 

z610048678044 aff083d72c73fb71a8266eef246e0932
             
              Sau khi nghe báo cáo tổng quan về tình hình triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ các cấp học phổ thông của BQL Đề án NNQG 2020 do PTB Nguyễn Tô Chung báo cáo và Báo cáo về môn Ngoại ngữ trong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mới từ Ban biên soạn Chương trình GDPT tổng thể mới do GS.Nguyễn Minh Thuyết báo cáo, Hội thảo chuyển sang phần thảo luận, với các nội dung chính sau:
             Nội dung 1: Ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, ngoại ngữ nào nên được dạy như ngoại ngữ 1, ngoại ngữ nào nên được giảng dạy như ngoại ngữ 2 (Cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế);
             Nội dung 2: Độ tuổi/ lớp học nên bắt đầu dạy ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2, độ tuổi/ lớp học nên kết thúc dạy ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2 (Cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế);
             Nội dung 3: Yêu cầu năng lực ngoại ngữ cần đạt, thời lượng giảng dạy ngoại ngữ với từng bậc học;
             Nội dung 4: Dạy và học ngoại ngữ cho học sinh thuộc các vùng, miền, dân tộc khác nhau (khu vực thành phố, nông thôn, miền núi, hải đảo; học sinh người dân tộc thiểu số).

             Thông qua buổi Hội thảo, Ban biên soạn đã tiếp thu, ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp để xác định vị trí, nội dung chương trình môn Ngoại ngữ trong Chương trình GDPT tổng thể.
Người đăng:Truyền thông BQL Đề án NNQG 2020
03-03-2017

Tin tổng quan giáo dục

18-03-2020
Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022
Nhằm tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/3/2020, Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Hoạt động hợp tác quốc tế

21-07-2020
Ký kết hợp tác chiến lược giáo dục Việt Nam - New Zealand
Chiều 21/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự lễ kí kết kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020-2023 giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand.

Bồi dưỡng tập huấn

16-09-2019
Nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và giảng viên đang giảng dạy tiếng Nga trên cả nước
Ngày 6/9 và 13/9 vừa qua, Phân viện Puskin đã tổ chức lớp tập huấn và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và giảng viên khối các trường THPT chuyên, các trường trung cấp, đại học, học viện trên địa bàn cả nước.