Hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT linh hoạt và tự đổi mới


10-01-2020
Sáng nay (10/1), Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

 

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT. Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác công đoàn năm 2019 là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Năm qua, Công đoàn cơ quan Bộ đã tích cực phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ phúc lợi cơ quan theo quy định hiện hành. 

Ngoài các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ quan Bộ còn quan tâm tới việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được vị trí công tác cho đoàn viên công đoàn như:

Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia mở các lớp học tiếng Anh cho đoàn viên công đoàn, cử người tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa công đoàn và chính quyền nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở...

 Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, cùng sự nỗ lực cố gắng của Ban Chấp hành công đoàn các cấp, công tác công đoàn năm 2019 đã được triển khai đồng đều trên các mặt công tác, các Ban chức năng của công đoàn cơ quan Bộ và các công đoàn trực thuộc đã bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Bộ năm 2019, Chương trình công tác năm 2019 và sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng ủy Bộ và cấp ủy cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác đề ra.

Các phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, linh hoạt và tự đổi mới phù hợp với thực tiễn hoạt động của cơ quan Bộ, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm, thúc đẩy các hoạt động chuyên môn.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ và Ban chấp hành các công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, làm việc có trách nhiệm. Ban thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ với 100% là cán bộ kiêm nhiệm đã duy trì đều đặn chế độ họp định kỳ để triển khai chỉ đạo các hoạt động công đoàn tích cực, hiệu quả.

Công đoàn đã chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo điều kiện để mỗi công đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ đã chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ theo đúng vai của tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 85 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2020:

- Công đoàn cơ quan Bộ đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”, được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- 95% trở lên công đoàn trực thuộc đạt “Công đoàn vững mạnh”.

- 97% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”.

- Phấn đấu 14 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của các cấp công đoàn cấp trên.

- Giới thiệu 34 - 44 đoàn viên (quần chúng tích cực) để tham gia các bồi dưỡng về Đảng.

 

Nguồn: Báo Giáo dục Thời đại Người đăng:Minh Phong
10-01-2020