Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT tổng kết công tác công đoàn năm 2018


16-01-2019
Chiều 15/1, Công đòan Cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thứ trưởng Lê Hải An dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Báo cáo của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, các phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, phong phú, linh hoạt và tự đổi mới phù hợp với thực tiễn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ đó tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm và thúc đẩy các hoạt động chuyên môn.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐCQ Bộ và BCH các công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, làm việc có trách nhiệm. Mặc dù 100% thành viên trong Ban thường vụ là cán bộ kiêm nhiệm, nhưng Ban thường vụ đã duy trì đều đặn chế độ họp hàng tháng để triển khai chỉ đạo các hoạt động công đoàn tích cực, hiệu quả.

Việc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất, phòng làm việc của cán bộ công chức Cơ quan Bộ đã được đầu tư, sửa chữa và đưa vào sử dụng đồng bộ, hiện đại; các đơn vị trong cơ quan Bộ đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng về việc không tổ chức liên hoan, uống rượu vào các buổi trưa của ngày làm việc... 


Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, Thứ trưởng Lê Hải An đề nghị, bên cạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Cơ quan Bộ đã xác định trong năm 2019, thời gian tới Công đoàn Cơ quan Bộ cần chú trọng hơn nữa đến một số nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Thứ nhất, các công đoàn viên thực hiện tốt nghị quyết của Công đoàn Cơ quan Bộ, cũng như Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đến đội ngũ đoàn viên.

Thứ hai, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên để kịp thời phản ánh, tham mưu trong việc thực hiện các nhiệm vụ.


Công đoàn BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia nhận giấy khen của Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ ba, nâng cao hơn nữa vai trò phát triển đảng viên. Đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị đối với hoạt động của công đoàn, trong đó đề nghị cơ chế phối hợp giữa văn phòng Đảng, đoàn thể với các đơn vị khác và giữa các đơn vị với nhau trong Cơ quan Bộ.

Thứ 4, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội, hoạt động tập thể nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như công việc. Ngoài ra, các công đoàn viên cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tham gia phong trào và các hoạt động xã hội. Các hoạt động xã hội cần thể hiện sắc nét vai trò của Công đoàn Cơ quan Bộ đến với các địa phương, cơ sở và thực sự có tác động tốt đến xã hội.

Cuối cùng, trong năm 2019, Công đoàn Cơ quan Bộ cần làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao và chủ động truyền thông giáo dục, trong đó có truyền thông nội bộ.

Nhân dịp này, 100 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen và được biểu dương khen thưởng.

Người đăng:Bộ GD&ĐT
16-01-2019