Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022


18-03-2020
Nhằm tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/3/2020, Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự Đại hội chi bộ BQL Đề án NNQG nhiệm kỳ 2020-2022 có ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Bí thư thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn thể đảng viên chi bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban BQL Đề án NNQG đọc diễn văn khai mạc. Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2022 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ BQL Đề án NNQG trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 một cách khách quan và toàn diện.

Ông Nguyễn Tô Chung - Phó Trưởng ban BQL Đề án NNQG trình bày báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Chi bộ BQL Đề án NNQG nhiệm kỳ 2015-2020, góp ý Dự thảo Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại diện Đảng bộ Bộ GDĐT cho Dự thảo báo cáo này để Chi bộ BQL Đề án NNQG triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, khẩn trương, đúng quy trình và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 100% đảng viên có mặt tại Đại hội thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng ban BQL Đề án NNQG và tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ và ông Trần Trọng Hưng - Phó Trưởng ban BQL Đề án NNQG giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ BQL Đề án NNQG nhiệm kỳ 2020-2022.

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Chi bộ Ban QL Đề án, công chức, viên chức và người lao động sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 
Nguồn: BQL Đề án NNQG Người đăng:Hằng Lê
18-03-2020