Diễn đàn hợp tác và đầu tư trong giáo dục

Diễn đàn hợp tác và đầu tư trong giáo dục

Ngày 16/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì tổ chức “Diễn đàn hợp tác và đầu tư trong giáo dục”. Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì Diễn đàn. Trong khuôn khổ Diễn đàn, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT đã ký thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam với hai đơn vị là Đại học Anh quốc Việt Nam và Encyclopedia Britannica Australia, hướng tới mục tiêu mở rộng hợp tác để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh nói riêng.