Thỏa thuận hợp tác “Tăng cường dạy và học tiếng Anh”


26-03-2019
Trong khuôn khổ Triển lãm Giáo dục New Zealand 2019 ngày 25/3, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Liên Chính phủ New Zealand (G2G) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác “Tăng cường dạy và học tiếng Anh” tại Triển lãm Giáo dục New Zealand ở Hà Nội với sự tham dự của hơn 50 trường Đại học và phổ thông hàng đầu của New Zealand

Nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu đổi mới toàn diện chất lượng dạy và học tiếng Anh tại tất cả các cấp bậc giáo dục cũng như các chương trình đào tạo, đồng thời, lồng ghép tiếng Anh vào các môn học khác, tạo tiền đề cho việc phổ cập tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân vào năm 2025, ngày 25/3/2019, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Liên Chính phủ New Zealand đã ký kết Thỏa thuận hợp tác “Tăng cường dạy và học tiếng Anh”. Thỏa thuận hợp tác sẽ là tiền đề thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường Đại học, các cơ quan chính phủ và các viện nghiên cứu của New Zealand và Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, cung cấp các chương trình nâng cao năng lực, triển khai các chương trình đào tạo giáo viên và hợp tác nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

Ký kết hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand dưới sự chứng kiến của bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand.Ảnh: ENZ..

Đại sứ New Zealand, bà Wendy Matthews đã chứng kiến lễ ký kết đồng thời chia sẻ: “Bản Thỏa thuận hợp tác là một dấu mốc quan trọng nữa trong quan hệ hợp tác giáo dục ngày một lớn mạnh giữa New Zealand và Việt Nam. Chúng ta đã tạo nên một nền tảng vững chắc trong hợp tác giáo dục nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong hàng thập kỷ qua, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đặt mục tiêu xa hơn. Chúng ta đã tạo nên một nền tảng vững chắc trong hợp tác giáo dục nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa New Zealand - Việt Nam; đặt mục tiêu tăng số lượng sinh viên Việt Nam tại New Zealand lên 30% vào năm 2020 thông qua khuyến khích trao đổi sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển giáo trình dạy học, tăng cường các chương trình nghiên cứu chung giữa các trường đại học”.

Thỏa thuận hợp tác này một lần nữa khẳng định quyết tâm của New Zealand nhằm mở rộng các cơ hội hợp tác giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam.

Nguồn: Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia Người đăng:Truyền thông BQL Đề án NNQG
26-03-2019
Tin tiêu điểm
13-06-2020
Hiệu quả bước đầu dạy Anh ngữ cho trẻ mầm non
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh ngày một phổ biến, và cơ hội cho trẻ làm quen tiếng Anh sớm đã trở nên thiết yếu.