Bộ giáo trình này do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với nhà xuất bản ĐH Oxford và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng và phát triển từ bộ giáo trình Family and Friends.

Đây là tài liệu chính thức dùng để giảng dạy và học tập dùng cho các lớp tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh tự chọn. Lộ trình thực hiện, năm học 2015 – 2016 sẽ đưa vào sử dụng cho lớp 1 đến lớp 3 và năm học 2016 – 2017 sẽ sử dụng cho lớp 4 và 5.

Giáo viên sẽ tham gia vào lớp tập huấn do các chuyên gia của Oxford University Press phụ trách.

Giáo trình Family and Friends Special Edition được xem là đáp ứng mục tiêu tích hợp văn hóa Việt Nam vào chương trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đối với giáo dục Việt Nam.