Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Pháp


09-10-2013
Hà nội ngày 10/9/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Điều phối khu vực Đề án cấp quốc gia thuộc chính phủ Việt Nam, Lào và Campuchia, VALOFRASE 2, tiến hành họp tổng kết Đề án giai đoạn 1 và xúc tiến việc soạn thảo giai đoạn 2 của Đề án đến năm 2015.

Ảnh minh họa

Chính phủ Việt Nam đã cam kết tham gia Đề án củng cố việc giảng dạy tiếng Pháp khu vực Đông Nam Á (VALOFRASE II) thông qua việc ký kết hiệp ước liên chính phủ với chính phủ Campuchia, Lào, Cộng Hòa Pháp, Quebec, cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie – Bruxelles, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF và Tổ chức các trường Đại học nói tiếng Pháp AUF ngày 10 tháng 1 năm 2012.

Đề án trong giai đoạn 2 sẽ tiếp tục những kết quả đạt được từ giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 1/2012 tới tháng 9/2013 với mục tiêu củng cố và quảng bá cho việc giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân, qua các chương trình và các cấp học từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học.

Đề án đã dần từng bước tăng sức hấp dẫn của chương trình dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, cải thiện năng lực giáo viên tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp ở phổ thông, năng lực giáo viên và nghiên cứu sinh tiếng Pháp ở bậc Đại học, cải thiện nguồn học liệu phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Pháp và cải thiện công tác quản lý sư phạm địa phương về giảng dạy tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp ở phổ thông.

Giai đoạn 2 của Đề án và sau năm 2015 sẽ xác định rõ vị trí của tiếng Pháp trong Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Cho tới nay, đã có 845 giáo viên, cán bộ quản lý đã được đào tạo, 72 giáo viên, cán bộ quản lý được tập huấn ở nước nước ngoài trong khuôn khổ của Đề án.

Người đăng:Bùi Vân Anh
09-10-2013
Tin tiêu điểm
17-08-2019
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LẦN THỨ 10 “Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh”
Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, tiếp theo những hội thảo quốc tế đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh (2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), Huế (2011) Đà Nẵng (2012), và Quy Nhơn (2016), ngày 15-16/8/2019