Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh do trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức


22-04-2014
Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 5 với chủ đề "NEW TRENDS IN ENGLISH TEACHING AND LEARNING” (Các khuynh hướng mới trong dạy và học tiếng Anh).


Tham gia hội thảo là các nhà giáo và chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh, cùng đại diện các tổ chức giáo dục, các trường Cao đẳng, Đại học, Viện Nghiên cứu, Sở Giáo dục và Đào tạo trong nước và quốc tế.
Thời gian: từ ngày 28 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2014 (3 ngày)
Địa điểm: SEAMEO RETRAC, 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: tiếng Anh
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Cô Mai Hướng Dương, Điều phối viên Hội thảo. ĐT: (84-8) 3 8245618 (Máy nhánh: 149); Fax: (84-8) 3 8232175
Email: dfs-conference@vnseameo.org;
Website: www.vnseameo.org/TESOLConference2014/

Hội thảo Quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh do trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức
Người đăng:BQL Đề án
22-04-2014
Tin tiêu điểm
17-08-2019
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LẦN THỨ 10 “Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh”
Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, tiếp theo những hội thảo quốc tế đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh (2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), Huế (2011) Đà Nẵng (2012), và Quy Nhơn (2016), ngày 15-16/8/2019