Hội thảo “Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng khu vực phía Bắc”


14-12-2015
Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng khu vực phía Bắc: Thực trạng và giải pháp”.


Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng khu vực phía Bắc: Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 được Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện giai đoạn đầu 2011-2015 và đạt được những kết quả nhất định, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngoại ngữ với chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế.
Cùng với cả nước, các trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Bắc trong đó có trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã và đang từng bước xây dựng lộ trình chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên. Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia và giáo viên ngoại ngữ từ các trường trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng để phục vụ hiệu quả việc giảng dạy cũng như đánh giá chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên đáp ứng theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.
Hội thảo nhận được gần 31 tham luận, bài viết của các chuyên gia, giảng viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực bàn luận xung quanh vấn đề làm thế nào thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên. Hầu hết ý kiến cho rằng việc đổi mới tư tưởng học ngoại ngữ không chỉ đơn thuần thông qua việc tuyên truyền mà phải tạo được môi trường học tập thực sự để sinh viên nhận thấy việc học ngoại ngữ là nhu cầu cấp thiết, bắt buộc để hội nhập với thế giới, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, các trường cần triển khai đồng loạt giải pháp như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy mới; Khai thác các nguồn lực cho dạy và học ngoại ngữ;  Nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên; xây dựng môi trường quốc tế ngay tại các trường…
Các kinh nghiệm và giải pháp rút ra từ hội thảo sẽ được các trường áp dụng vào thực tiễn giảng dạy trong giai đoạn tiếp theo của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 hướng tới mục tiêu: “đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học đều có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa”.

hội thảo khoa học “Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng khu vực phía Bắc: Thực trạng và giải pháp”.
Nguồn: baobacninh.com.vn Người đăng:Thương Huyền
14-12-2015
Tin tiêu điểm
28-11-2019
Cô giáo Quảng Trị 8 năm dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh
Hơn 8 năm qua, một tuần hai buổi, chị Nguyễn Thị Lệ Sương (SN 1979), trú Phường 1, TP Đông Hà lại lên với trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố dạy tiếng Anh cho các em ở đây.