Học viện An ninh Nhân dân tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Anh bậc 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ dùng cho Việt Nam


18-04-2017
Ngày 17/4/2017, Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Anh bậc 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho giáo viên các trường công an nhân dân.

Toàn thể lãnh đạo các đơn vị liên quan và học viên
2C7A1101
Toàn thể lãnh đạo các đơn vị liên quan và học viên
 

Lớp học với tổng số 20 học viên có trình độ tiếng Anh đầu vào tương đương 5.5 IELTS trở lên.
Chương trình đào tạo được sử dụng là chương trình tích hợp IELTS do các chuyên gia nước ngoài tham vấn, xây dựng dựa trên bộ khung giáo trình chính của trường Đại học Cambridge “Complete IELTS”. Đội ngũ giáo viên giảng dạy cho lớp học là những giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IELTS tại Hà Nội, bao gồm các giáo viên Việt Nam và giáo viên thuộc các nước bản địa nói tiếng Anh thuộc Trung tâm Language Link.

Người đăng:Truyền thông BQL Đề án NNQG 2020
18-04-2017
Tin tiêu điểm
17-08-2019
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LẦN THỨ 10 “Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh”
Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, tiếp theo những hội thảo quốc tế đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh (2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), Huế (2011) Đà Nẵng (2012), và Quy Nhơn (2016), ngày 15-16/8/2019