Chương trình học liệu

Enhancing active learning with WebQuest
14/12/2017 09:13:33 Nguyen Van Ky (English Department, Hanoi University) 0 381
Tăng cường học tập chủ động qua ứng dụng WebQuest
14/12/2017 09:12:44 Nguyễn Văn Kỷ (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội) 0 378
Bài viết giới thiệu khái quát về quan điểm giảng dạy và học tập tích cực, kèm theo dẫn chứng là...
Tự sửa lỗi viết hàn lâm với các công cụ biên tập trực tuyến miễn phí
14/12/2017 09:11:21 Ngô Văn Giang (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội) 0 440
Bài viết nhằm mục đích chuyển hướng tranh luận về học tập chủ động từ góc độ lý thuyết sang thực...
Enhancing learner autonomy with CALL - the important role of teachers to ensure success
14/12/2017 09:09:18 Nguyen Quang Vinh (English Department, Hanoi University) 0 386
Autonomous learning puts forward a new challenge to English teachers. In fact, creating a good...
Nâng cao tính tự chủ của người học thông qua CALL - vai trò quan trọng của giáo viên để đảm bảo thành công
03/04/2019 10:55:35 Nguyễn Quang Vịnh (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội) 0 411
Việc học chủ động đem lại một thách thức mới cho giáo viên dạy tiếng Anh. Trên thực tế, tạo ra một...
Practise listening and speaking English on mobile devices
14/12/2017 09:07:23 Nguyen Ngoc Vu, Department of English, HCMC University of Education 0 411
With a regular smartphone, English learners now have many choices to practise English listening...
Online tutoring for foreign languages learing - Part 4
14/12/2017 09:06:20 Nguyen Thi Cuc Phuong, Ph.D. Hanoi University 0 400
Teaching foreign languages is not a new career in Vietnam; but teaching and learning foreign...
Online tutoring for foreign languages learing - Part 3
14/12/2017 09:02:55 Nguyen Thi Cuc Phuong, Ph.D. Hanoi University 0 378
Teaching foreign languages is not a new career in Vietnam; but teaching and learning foreign...
Review and evaluation on actual status of E-library service infrastructure in Hanoi university in delivering library services for foreign languages...
14/12/2017 07:59:34 Nguyễn Văn Kép, MA 0 399
This paper presents the review and evaluation on the actual status of the infrastructure of the...
Information technology infrastructure for English learing in joint training programs
14/12/2017 07:58:37 Hoang Thi Kieu Hoa, Faculty of Information Technology, Hanoi University 0 335
The purpose of this article is to determine the importance of information technology (IT) and...