Chương trình học liệu

Sự hài lòng của người học với nội dung của một chương trình tiếng Anh trực tuyến
14/12/2017 09:39:51 Phạm Ngọc Thạch, Tăng Bá Hoàng, Nguyễn Quang Vịnh 0 674
Bài viết trình bày kết quả sơ bộ của một nghiên cứu về sự tương tác giữa học viên với nội dung của...
Language teaching and learning facilities on the Internet
14/12/2017 09:39:03 Nguyễn Tiến Dũng 0 374
The article highlights the magnitude of the application of ICT in general and the Internet in...
Sử dụng nguồn thông tin trên Internet phục vụ hoạt động dạy-học ngoại ngữ
14/12/2017 09:38:15 Nguyễn Tiến Dũng (Khoa Đào tạo Đại cương, Trường Đại học Hà Nội) 0 673
Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và Internet nói...
The use of Dyned for juniors students at university of foreign language studies - Part 2
14/12/2017 09:37:07 Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Tố Như 0 388
Together with the increasing trend to use ICT (Information and Communication Technology) in...
The use of Dyned for juniors students at university of foreign language studies - Part 1
14/12/2017 09:36:04 Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Tố Như 0 381
Together with the increasing trend to use ICT (Information and Communication Technology) in...
Tác dụng của phần mềm Dyned đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng - Phần 2
14/12/2017 09:35:00 Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Tố Như (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 0 493
Cùng với khuynh hướng tăng cường sử dụng ICT (ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy) trong...
Tác dụng của phần mềm Dyned đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng - Phần 1
14/12/2017 09:34:10 Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Tố Như (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 0 485
Cùng với khuynh hướng tăng cường sử dụng ICT (ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy) trong...
Using web 2.0 tools in teaching english
14/12/2017 09:32:33 Nguyen Quang Vinh, English Department, Hanoi University 0 409
Nowadays, thanks to the Internet we are more connected than ever. Internet has become a popular...
Using facebook as a multimedia lms in language learning
14/12/2017 09:32:49 Do Quynh Huong, Hanoi University 0 331
This paper investigates the motivation of utilising the social networks in general and Facebook in...
The roles of e-library infrastructure in delivering library services for foreign language learning and teaching
14/12/2017 09:29:46 Nguyen Van Kep, Hanoi University’s Library 0 316
This paper presents e-library concepts, components making up of e-library (e-lib) infrastructure...