Chương trình học liệu

Vai trò của phòng học đa phương tiện đối với việc đổi mới phương pháp dạy học
18/12/2017 12:35:44 Phùng Văn Đông, Đặng Xuân Thu (Trường Đại học Hà Nội) 0 411
Bài báo trình bày tóm tắt về vai trò của phòng học đa phương tiện đối với việc đổi mới phương pháp...
Ứng dụng công nghệ thông tin (cntt) góp phần tăng hiệu quả việc dạy và học trong giờ học phát âm – phần 2
18/12/2017 12:33:23 ThS.Bùi Lê Minh, Khoa Đào tạo Đại cương, Trường Đại học Hà Nội 0 427
Công nghệ thông tin (CNTT) đã mang lại những thay đổi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc...
Ứng dụng công nghệ thông tin (cntt) góp phần tăng hiệu quả việc dạy và học trong giờ học phát âm – phần 1
16/12/2017 03:47:25 ThS.Bùi Lê Minh, Khoa Đào tạo Đại cương, Trường Đại học Hà Nội 0 398
Công nghệ thông tin (CNTT) đã mang lại những thay đổi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc...
Solutions to managing and developing multimedia classrooms
16/12/2017 03:45:22 Phung Van Dong (ITC, Hanoi University) 0 324
This paper briefly presents a number of solutions to managing and developing multimedia classrooms...
Một số biện pháp quản lý phát triển phòng học đa phương tiện
16/12/2017 03:42:44 Phùng Văn Đông (Trung tâm Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hà Nội) 0 483
Bài báo giới thiệu tóm tắt một số biện pháp quản lý phát triển phòng học đa phương tiện nhằm nâng...
Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học ngoại ngữ: một số điều cần lưu ý – phần 2
16/12/2017 03:37:30 Đoàn Quang Trung (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội) 0 342
Bài viết trình bày một số lưu ý đối với giáo viên khi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông...
Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học ngoại ngữ: một số điều cần lưu ý – phần 1
16/12/2017 03:37:38 Đoàn Quang Trung (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội) 0 965
Bài viết trình bày một số lưu ý đối với giáo viên khi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông...
Sử dụng mạng xã hội facebook như một môi trường quản lý học tập đa phương tiện vào việc dạy-học ngoại ngữ
16/12/2017 03:33:07 Đỗ Quỳnh Hương, Trường Đại học Hà Nội 0 1377
Bài báo nghiên cứu các động cơ của việc ứng dụng các mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng...
Sử dụng các công cụ web 2.0 trong dạy học tiếng anh
16/12/2017 03:31:13 Vân Nhi 0 516
Ngày nay, nhờ mạng Internet mà chúng ta có nhiều cơ hội kết nối với nhau hơn bao giờ hết. Internet...
Resources for ict application in teaching and learning english
16/12/2017 03:31:34 Pham Tien Hung, HaNoi University 0 1121