Chương trình học liệu

Luyện nghe nói tiếng Anh trên thiết bị di động
18/12/2017 12:48:00 Nguyễn Ngọc Vũ (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM) 0 1043
Với điện thoại di động thông minh có cấu hình vừa phải, người học tiếng Anh hiện nay có thể luyện...
Những nhân tố tác động tới việc giáo viên ứng dụng cntt vào dạy-học ngoại ngữ ở Việt Nam
18/12/2017 12:46:31 Đặng Xuân Thu, Nguyễn Minh Phúc (Trường Đại học Hà Nội) 0 635
Được phân tích trên quan điểm của lý thuyết Thống nhất về sự chấp thuận và ứng dụng công nghệ...
Factors affectingteachers use of ict in foreign language teaching in vietnam
18/12/2017 12:45:36 Dang Xuan Thu, Nguyen Minh Phuc (Hanoi University) 0 415
Through the lens of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, the results of a...
Self-correction of academic writing through the use of free online editing tools
18/12/2017 12:44:24 Ngo Van Giang (English Department, Hanoi University) 0 459
This paper aims to move the debate on learner autonomy f-rom a theoretical to a practical level by...
Những ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ
18/12/2017 12:43:36 Estela Ene, Ulla Connor 0 2634
Bài viết này đề xuất những nguồn giảng dạy ngôn ngữ phục vụ những mục đích chung hoặc cụ thể sử...
What do efl teachers need to know to integrate information and communication technologies (icts) in classroom practice?
18/12/2017 12:41:23 Dinh Thi Bao Huong, Hanoi University 0 406
Increasingly, Information and Communication Technologies (ICTs) are being used in education and in...
Usefulness of learner interaction with course content of an online English learning course
18/12/2017 12:40:37 Pham Ngoc Thach, Tang Ba Hoang, Nguyen Quang Vinh (Hanoi University) 0 369
This paper presents preliminary findings of a study about learner interaction with content of an...
Sự hữu dụng của việc tương tác giữa người học với nội dung của một chương trình tiếng Anh trực tuyến
18/12/2017 12:39:39 Phạm Ngọc Thạch, Tăng Bá Hoàng, Nguyễn Quang Vịnh (Trường Đại học Hà Nội) 0 422
Bài viết trình bày kết quả sơ bộ của một nghiên cứu về sự tương tác giữa học viên với nội dung của...
Những kiến thức cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy
18/12/2017 12:38:20 Đinh Thị Bảo Hương (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội) 0 525
Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục...
The role of multimedia classrooms in innovating pedagogy practices
18/12/2017 12:36:44 Phung Van Dong & Dang Xuan Thu (Hanoi Universtiy) 0 358
The paper briefly presents the role of multimedia classrooms in innovating pedagogy practices via...