Website học trực tuyến “Teaching English” - nguồn tài liệu mở phong phú và cần thiết


19-09-2014
Không bắt buộc tạo lập tài khoản, không yêu cầu đăng nhập, Website học trực tuyến “Teaching English” do Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng là một nguồn tài liệu mở phong phú và cần thiết đối với giáo viên tiếng Anh các cấp.

Không bắt buộc tạo lập tài khoản, không yêu cầu đăng nhập, Website học trực tuyến “Teaching English” do Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng là một nguồn tài liệu mở phong phú và cần thiết đối với giáo viên tiếng Anh các cấp. Trang web cung cấp tất cả những gì giáo viên cần: từ các tài liệu tham khảo dành cho sách giáo khoa đến các bài viết về phương pháp sư phạm đến các ý tưởng cho mỗi tiết học dành cho từng khối lớp từ Tiểu học đến THPT; cũng như các kỹ năng sư phạm. Ngoài ra, chỉ bằng những thao tác đơn giản để đăng ký tài khoản miễn phí, các giáo viên sẽ có cơ hội được đóng góp những ý tưởng sáng tạo vào nguồn tài nguyên chung, cũng như trao đổi thông tin chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng giáo viên và chuyên gia về lĩnh vực sư phạm ngôn ngữ trong nước cũng như quốc tế.


 
Các giáo viên có thể truy cập vào nguồn tài liệu mở tại đây: http://www.teachingenglish.edu.vn/

Người đăng:BQL Đề án
19-09-2014