Sự hài lòng của người học với nội dung của một chương trình tiếng Anh trực tuyến


07-08-2014
Bài viết trình bày kết quả sơ bộ của một nghiên cứu về sự tương tác giữa học viên với nội dung của chương trình học tiếng Anh trực tuyến tại Trường Đại học Hà Nội. Phần đầu bài viết giới thiệu nội dung chương trình học, sau đó là phần miêu tả sự tương tác giữa học viên với nội dung chương trình, và cuối cùng là kết quả khảo sát sự hài lòng của một khối sinh viên trong quá trình tương tác với nội dung học trực tuyến.
Bối cảnh và nội dung của chương trình học trực tuyến

Học trực tuyến nói chung và học tiếng Anh trực tuyến nói riêng đã trở thành một xu hướng chung ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam (Dang, Nicholas & Lewis 2012; Pham et al. 2012). Tại Trường Đại học Hà Nội, một chương trình học trực tuyến đã được triển khai trong nhiều năm qua. Chương trình học trực tuyến này có tên gọi English Discoveries Online (EDO). Chương trình gồm các không gian học tập giúp người học có thể tương tác với nội dung, tương tác với nhau và với giáo viên. Nội dung của chương trình bao gồm các tài nguyên số (text, âm thanh, hình ảnh) để người học có thể luyện tập các kỹ năng đọc, nghe, nói và ngữ pháp. Có 3 trình độ học là cơ bản, trung cấp, và nâng cao. Mỗi trình độ lại được chia nhỏ hơn thành 3 mức thuộc trình độ đó để phù hợp với người học thuộc những mức năng lực ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, chương trình học còn có cả các công cụ khác giúp người học mở rộng kiến thức ở một số lĩnh vực nhất định thông qua các bài đọc hiểu và các hoạt động chơi mà học như trò chơi từ vựng để tăng cường vốn từ vựng. Phiên bản mới nhất của EDO còn bao gồm cả phần luyện tiếng Anh qua BBC giúp người học có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghe hiểu.

Chương trình học được trang bị công nghệ nhận diện giọng nói tự động (ASR) (Golonka et al. 2012) để người học luyện nói, theo đó người học nghe một câu mẫu và nhắc lại. Công nghệ nhận diện giọng nói ghi âm phần phát âm của người học và chấm điểm để cho người học biết việc phát âm của họ chính xác đến mức độ nào. Họ có thể làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi hài lòng với kết quả thì thôi. Họ cũng có thể gửi câu luyện tới giáo viên để xin nhận xét, góp ý. Trong cấu phần nói, người học cũng có thể làm việc tương tự và/hoặc cải thiện phản xạ nói bằng cách đóng vai giao tiếp với máy trong một hội thoại. Phần luyện tập có thể buồn tẻ với một số người nhưng với nhiều người đó là một công cụ hữu ích để luyện phát âm và ngữ điệu cho chuẩn. 

Tương tác của người học với nội dung chương trình

Chương trình học trực tuyến này được sử dụng như là một phần của chương trình đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Hà Nội với đối tượng người học là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai. Chương trình được triển khai hoàn toàn trực tuyến và người học được cấp quyền truy cập vào chương trình học khi họ có thời gian rỗi. Theo quy định, người học phải hoàn thành 80% khối lượng bài tại trình độ được giao (thông thường là 2 trình độ) vào cuối mỗi học kỳ. Không hoàn thành đủ khối lượng bài theo yêu cầu học viên sẽ không được dự thi cuối kỳ, vốn là một bài thi để kiểm tra năng lực tiếng Anh tổng thể của người học với 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết. Tuy nhiên, những bài thi cuối kỳ này không có trong nội dung của chương trình học trực tuyến.

Trước khi bắt đầu học, người học được tham dự một buổi tập huấn hướng dẫn cách sử dụng chương trình. Người học được hướng dẫn cách thao tác với các phần khác nhau của chương trình, ví dụ cách gắp thả chuột để trả lời câu hỏi, cách ghi âm giọng nói, cách lưu kết quả và nộp bài sau khi luyện tập xong. Họ cũng được tư vấn nên tham gia bài thi phân loại trình độ để xác định được mức năng lực tiếng Anh hiện tại của họ. Tuy nhiên, bài kiểm tra phân loại trình độ chỉ đo các kỹ năng đọc, nghe chứ không đo các kỹ năng nói và viết.

Khảo sát về sự hài lòng của người học với nội dung chương trinh

Năm 2013, một cuộc khảo sát đã được tiến hành để tìm hiểu mức độ hài lòng của người học với nội dung khóa học trực tuyến. Hơn 210 học viên tham gia khảo sát xoay quanh các nội dung (1) độ tự tin của người học, (2) sự hài lòng của người học khi luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ và sự hài lòng nói chung với toàn bộ nội dung chương trình.

Phân tích phản hồi của người tham gia khảo sát về những vấn đề trên cho ra rất nhiều kết quả thú vị. Đầu tiên, người học có độ tự tin rất cao khi học trực tuyến với hơn 74,7% số người được hỏi cho biết họ tự tin hoặc rất tự tin khi sử dụng chương trình. Điều đó cho thấy việc tập huấn định hướng ở đầu mỗi khóa học giúp người học có được những kỹ năng cơ bản để có thể khai thác được các cấu phần khác nhau của chương trình. Tuy nhiên, hơn ¼ số người được hỏi không tự tin khi tương tác với nội dung. Điều đó cho thấy việc duy trì những hỗ trợ trong thời gian học trực tuyến là cực kỳ quan trọng để đảm bảo người học khai thác được hết những gì mà khóa học cung cấp.

Thứ hai, gần một phần ba số người học được hỏi (khoảng 32%) là thỏa mãn với phần luyện nghe và ngữ pháp, tiếp theo là phần bài tập luyện đọc và nói (lần lượt là 1,7% và 14,4%). Hơn 4% số người học không thỏa mãn với bất kỳ bài luyện tập nào. Nhìn chung, hơn 80% số người học thỏa mãn hoặc rất thỏa mãn với nội dung của chương trình. Tuy nhiên, vẫn có tới gần 20% số người học vẫn không thỏa mãn với nội dung.

Nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa sự tự tin của người học trong quá trình sử dụng chương trình và sự thỏa mãn chung của họ với nội dung, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu và thật thú vị mối quan hệ là âm và không có ý nghĩa thống kê rho =-.05, n=209, p>0.05. Điều đó cho thấy sự tự tin của người học khi sử dụng chương trình không có tác động gì tới sự hài lòng của họ với nội dung của chương trình.

Tóm lại, sự hài lòng của người học với một chương trình học trực tuyến phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố nội dung của chương trình (Liaw & Huang 2013; Zimmerman 2012). Kết quả của nghiên cứu này cũng tương tự với kết quả của nghiên cứu về tính hữu dụng của tương tác giữa người học và nội dung của cùng nhóm tác giả. Trong nghiên cứu này, sự hài lòng cao hơn của người học với phần luyện nghe và ngữ pháp cho thấy những phần luyện tập này giúp người học nâng cao khả năng nghe và kiến thức ngữ pháp. Mặt khác, mức độ hài lòng thấp hơn với các bài luyện nói cho thấy hoạt động “nghe và nhắc lại” hoặc “nghe và đáp lại” không đủ để nâng cao khả năng nói. Thực ra, khó có thể thiết kế các bài luyện nói dạng trực tuyến đủ hấp dẫn để có thể đáp ứng kỳ vọng của người học như đem lại sự tự tin trong giao tiếp trong bối cảnh tự nhiên hay kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh, v.v.
* Corresponding author: thachpn67@gmail.com, Tel: +61430915558.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Dang, XT, Nicholas, H & Lewis, R 2012, 'Factors affecting ubiquitous learning f-rom the viewpoint of language teachers: a case study f-rom Vietnam'.
  2. Golonka, EM, Bowles, AR, Frank, VM, Ric-hardson, DL & Freynik, S 2012, 'Technologies for foreign language learning: a review of technology types and their effectiveness', Computer Assisted Language Learning, no. ahead-of-print, pp. 1-36.
  3. Liaw, S-S & Huang, H-M 2013, 'Perceived satisfaction, perceived usefulness and interactive learning environments as predictors to self-regulation in e-learning environments', Computers & Education, vol. 60, no. 1, pp. 14-24.
  4. Pallant, J 2011, SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS, Allen & Unwin, Crows Nest, N.S.W.
  5. Pham, T, Thalathoti, V, Dakich, E & Dang, T 2012, 'English Discoveries Online (EDO): Examining Learner - Instructor Interaction - A Case Study at Hanoi University – Vietnam ', in Teleconference on Information and Communication Technology in English Language Teaching in Vietnam., Hanoi, Vietnam, p. 14.
  6. Zimmerman, TD 2012, 'Exploring Learner to Content Interaction as a Success Factor in Online Courses', International Review of Research in Open & Distance Learning, vol. 13, no. 4.
Người đăng:Phạm Ngọc Thạch, Tăng Bá Hoàng, Nguyễn Quang Vịnh
07-08-2014