Phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường


10-10-2019
Ngày 10/10, tại Quảng Ninh, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục Đại học, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Hạ Long tổ chức Lễ phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trên toàn quốc, khuyến khích giảng viên, học sinh, sinh viên tự học, tự nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Triển khai Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019  về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động tổ chức phong trào học tiếng Anh,  xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó,  các địa phương, cơ sở giáo dục sẽ chủ động thực hiện 3 mục tiêu chính như sau:

Thứ nhất là xây dựng phong trào học tiếng Anh,  xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường; tạo lập môi trường để cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên phát huy hiệu quả năng lực dạy và học ngoại  ngữ  nói chung, tiếng  Anh  nói riêng;

Thứ hai là khuyến khích cán bộ, nhà giáo cùng học tập, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ với học sinh, sinh viên;

Thứ ba là khuyến khích giáo viên, học sinh, giảng viên, sinh viên tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ, phục vụ học tập, nhu cầu trao đổi thông tin  và công việc.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trung Vĩ  - Bí  thư  Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cho biết: “Kể từ ngày thành lập đến nay, Trường Đại học Hạ Long đã phát động rất nhiều phong trào, tuy nhiên ít có sự kiện nào mà lại nhận được sự quan tâm của nhiều cấp bộ, ngành như sự kiện này, vì đây là phong trào thật sự thiết thực, có tính thời sự và liên quan đến sự hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Ông hy vọng tất cả giáo viên, giảng viên ngôn ngữ từ các trường khác nhau và tất cả các em sinh viên sẽ thấy được tiếng Anh  là chìa khóa để thành công.

Triển khai Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019  về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động tổ chức phong trào học tiếng Anh,  xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó,  các địa phương, cơ sở giáo dục sẽ chủ động thực hiện 3 mục tiêu chính như sau:

Thứ nhất là xây dựng phong trào học tiếng Anh,  xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường; tạo lập môi trường để cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên phát huy hiệu quả năng lực dạy và học ngoại  ngữ  nói chung, tiếng  Anh  nói riêng;

Thứ hai là khuyến khích cán bộ, nhà giáo cùng học tập, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ với học sinh, sinh viên;

Thứ ba là khuyến khích giáo viên, học sinh, giảng viên, sinh viên tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ, phục vụ học tập, nhu cầu trao đổi thông tin  và công việc.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trung Vĩ  - Bí  thư  Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cho biết: “Kể từ ngày thành lập đến nay, Trường Đại học Hạ Long đã phát động rất nhiều phong trào, tuy nhiên ít có sự kiện nào mà lại nhận được sự quan tâm của nhiều cấp bộ, ngành như sự kiện này, vì đây là phong trào thật sự thiết thực, có tính thời sự và liên quan đến sự hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Ông hy vọng tất cả giáo viên, giảng viên ngôn ngữ từ các trường khác nhau và tất cả các em sinh viên sẽ thấy được tiếng Anh  là chìa khóa để thành công.

Ông Trần Trung Vĩ  - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia  sẻ tại Lễ phát động

Theo bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học: Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với cơ hội và thách thức được mang lại từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó, những kỹ năng rất quan trọng và cần thiết cho tương lai của thế giới như khả năng phân tích kỹ thuật số, kỹ năng học tập suốt đời, sự sáng tạo, kỹ năng ngôn ngữ… Vì thế, ngoại ngữ rất quan trọng và hữu ích, đặc biệt là tiếng Anh. Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục và các sở giáo dục trên toàn quốc đặt rất nhiều ưu tiên và đầu tư vào việc dạy và học ngoại ngữ. Với chiến dịch này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích tất cả giáo viên, giảng viên, sinh viên, cùng nhau tạo lên nỗ lực lớn nhất để tự học, học từ người khác trong các lĩnh vực để xây dựng lên môi trường dạy và học tuyệt vời, từ đó cải thiện trình độ ngoại ngữ nói chung và trình độ tiếng Anh của bản thân nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học phát biểu tại Lễ phát động

Các em sinh viên Trường Đại học Hạ Long tham gia chơi trò chơi

Lễ phát động  phong  trào học ngoại ngữ diễn ra đầu tiên tại Tỉnh Quảng Ninh. Tiếp nối lễ phát động này, ngày 14 vàngày 15/10 tới đây, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tiếp tục tổ chức lễ phát động phong trào học ngoại ngữ tại các tỉnhTp.HồChí Minh, Đồng Tháp, Nghệ An và Hà Nội nhằm phátđộng phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trên toàn quốc.

 

Nguồn: Đề án Ngoại ngữ Quốc gia Người đăng:Truyền thông BQL Đề án NNQG
10-10-2019
Tin tiêu điểm
27-05-2020
Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020
Phân hội nghiên cứu và giảng dayh tiếng Anh (Phân hội VietTESOL), Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đồng phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020 từ ngày 15-17/10/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với chủ đề chính "VietTESOL Conventi