Bồi dưỡng giáo viên trực tuyến về năng lực ứng dụng CNTT thông qua chương trình TWT của mạng giáo dục Microsoft


09-12-2014
Dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ (Teaching with Technology – TwT) là khóa học được hãng phần mềm Microsoft xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo nhu cầu bồi dưỡng giáo viên từ rất nhiều thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục trên thế giới. Khóa học được thiết kế để cung cấp cho các thầy cô giáo những kĩ năng sử dụng CNTT cần thiết và cả những tài nguyên giảng dạy hữu ích để nâng cao kết quả học tập cho người học. Chương trình TwT gồm có các bài học e-learning được thiết kế công phu, đồ họa đẹp mắt, các bài tự kiểm tra kiến thức sau từng nội dung học và cả những bài kiểm tra giúp giáo viên xác định mình còn yếu ở những kĩ năng nào để có thể lập kế hoạch tự bồi dưỡng cho phù hợp. Chương trình TwT gồm tất cả 6 khóa học và đều được xây dựng dựa trên khung tham chiếu năng lực sử dụng CNTT của giáo viên do UNESCO ban hành.

Chương trình TwT là một thành phần trong mạng giáo dục của Microsoft. Hiện nay, mạng giáo dục này đã có hơn 4 triệu giáo viên và các nhà quản lý giáo dục từ 119 quốc gia tham gia và được xem là một trong những mạng xã hội phục vụ giáo dục lớn nhất thế giới. Trang mạng pil-network.com hỗ trợ 36 ngôn ngữ gồm nhiều phần mềm, công cụ miễn phí, các giáo án và tài nguyên giảng dạy cho cộng đồng giáo viên chia sẻ. Chương trình TwT nằm trong tab Professional Development (Phát triển năng lực giáo viên) của hệ thống (xem Hình 1).
 

Hình 1: Trang đăng nhập mạng pil-network.com
 

Việc đăng kí thành viên ở trang mạng pil-network.com khá dễ dàng, giáo viên có thể đăng kí một tài khoản Microsoft trong vòng vài phút hoặc sử dụng tài khoản email  hay facebook có sẵn (Hình 1). Sau khi đăng nhập, toàn bộ tài nguyên của chương trình TwT sẽ hiển thị ở tab Professional Development (Phát triển năng lực giáo viên). Hiện nay, chương trình TwT gồm có 6 khóa học miễn phí sau:

Tầm quan trọng của kĩ năng CNTT (Why promote technology literacy)
Khóa học này giúp giáo viên có hiểu biết khái quát về khung năng lực CNTT dành cho giáo viên do UNESCO xây dựng.  Khóa học chỉ rõ mối liên hệ giữa các chính sách kinh tế, giáo dục với hoạt động giảng dạy trong lớp học. Ngoài ra, việc phát triển kĩ năng thế kỉ 21 cho người học thông qua giảng dạy có ứng dụng CNTT cũng được thảo luận. Thời lượng tối thiểu để hoàn thành khóa học là 4 giờ 15 phút.
 


Hình 2: Tìm hiểu kinh tế tri thức và giáo dụctrong khóa học “Tầm quan trọng của kỹ năng sử dụng CNTT”
 

Gắn kết công nghệ với phương pháp dạy học (How technology and pedagogy mix)
Khóa học giúp giáo viên nhận biết những bộ công cụ CNTT hiệu quả và cách dùng những công cụ này để đạt hiệu quả cao trong mục tiêu bài học. Thời gian tối thiểu để hoàn thành khóa học là 7 giờ.
 

Hình 3: Tìm hiểu các giải pháp dạy tóan có ứng dụng CNTT ở những tình huống lớp học khác nhau trong khóa học “Gắn kết công nghệ với phương pháp dạy học”


Tổ chức, quản lý việc sử dụng CNTT trong lớp học (Organize and manage the use of ICT in the classroom)
Khóa học này tập trung vào việc đưa ra các giải pháp cho  việc sử dụng CNTT trong những tình huống khác nhau, đặc biệt là ở tình huống có đầy đủ máy tính cho người học hoặc lớp quá đông người học và cần chia sẻ máy tính. Các vấn đề được đề cập đến gồm có dạy học cá thể, hỗ trợ việc học theo nhóm, cách tổ chức hoạt động giảng dạy trong phòng lab multimedia v.v… Thời lượng tối thiểu để hoàn thành khóa học là 6 giờ 30 phút.

 
Hình 4: Giải pháp quản lý lớp họctrong khóa học "Tổ chức, quản lý việc sử dụng CNTT trong lớp học"


Chọn lựa tài nguyên CNTT để xây dựng bài giảng (Se-lecting ICT resouces to support curriculum outcomes)
Khóa học bắt đầu từ những thay đổi trong giảng dạy ở đầu thế kỉ 21 và những thách thức người giáo viên cần giải quyết để phát triển những kĩ năng thế kỉ 21 cho người học. Trên cơ sở đó, những giải pháp hỗ trợ giáo viên được đưa ra thông qua việc tìm được các tài nguyên giảng dạy phù hợp, đánh giá hiệu quả của các tài nguyên này và tích hợp chúng vào chương trình giảng dạy. Khóa học cần có thời gian tối thiểu 5 giờ 25 phút để hoàn thành.
 

Hình 5: Một câu hỏi dành cho giáo viên trong khóa học "Chọn lựa tài nguyên CNTT để xây dựng bài giảng"
 

Sử dụng các công cụ CNTT đơn giản để nâng hiệu quả dạy học (Using basic ICT tools to support teaching and learning)
Khóa học giới thiệu những thiết bị phần cứng và cả phần mềm cùng các kĩ năng cần có để sử dụng chúng hiệu quả trong giảng dạy. Thời lượng tối thiểu để hoàn tất khóa học là 10 giờ 40 phút.
 

Hình 6: Tìm hiểu các thiết bị phần cứng trong lớp học trong khóa "Sử dụng các công cụ CNTT đơn giản để nâng hiệu quả dạy học”


Sử dụng CNTT phục vụ việc phát triển năng lực chuyên môn của giáo viên (Technology literacy and your professional development)
Khóa học này hỗ trợ giáo viên xác định được những mục tiêu cụ thể và các bước đi cần thiết trong việc nâng cao năng lực sử dụng CNTT của mình rồi từ đó áp dụng vào giảng dạy để nâng cao hiệu quả dạy học. Khóa học này cũng đưa ra các ý tưởng giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn và xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng. Thời lượng tối thiểu để hoàn tất khóa học là 3 giờ.


Hình 7: Huy hiệu TwT hiện lên trong hồ sơkhi giáo viên hoàn tất chương trình tự bồi dưỡng


Tất cả các khóa học đều miễn phí. Trong quá trình học, tiến độ tự bồi dưỡng của giáo viên sẽ được lưu lại cho từng bài. Khi đã hoàn thành toàn bộ 6 khóa học, trong hồ sơ của giáo viên trên trang mạng pil-network.com sẽ có huy hiệu TwT nổi lên. Nếu cần lấy một chứng chỉ công nhận có giá trị toàn cầu, giáo viên có thể tham gia kì thi lấy chứng chỉ MCE (Microsoft Certified Educator) có nội dung thi gắn chặt với 6 khóa học bồi dưỡng này.

Người đăng:TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Khoa tiếng Anh, ĐHSP TP.HCM
09-12-2014
Tin tiêu điểm
27-05-2020
Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020
Phân hội nghiên cứu và giảng dayh tiếng Anh (Phân hội VietTESOL), Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đồng phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020 từ ngày 15-17/10/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với chủ đề chính "VietTESOL Conventi