Bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ


21-02-2020

Bộ Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ bao gồm: 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường tiểu học; 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường trung học cơ sở; 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường trung học phổ thông; 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học;
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ dành cho các hoạt động liên trường.

Quý độc giả có thể vào đường link dưới đây để tham khảo:

https: https://drive.google.com/drive/folders/1z8Jb9Gjzet4LNG6Piq-wzBzw9S39_jw_

 

Nguồn: BQL Đề án NNQG Người đăng:Hằng Lê
21-02-2020
Tin tiêu điểm
27-05-2020
Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020
Phân hội nghiên cứu và giảng dayh tiếng Anh (Phân hội VietTESOL), Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đồng phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020 từ ngày 15-17/10/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với chủ đề chính "VietTESOL Conventi