Ứng dụng công nghệ thông tin

Nâng cao tính tự chủ của người học thông qua CALL - vai trò quan trọng của giáo viên để...
03/04/2019 10:55:35
Việc học chủ động đem lại một thách thức mới cho giáo viên dạy tiếng Anh. Trên thực tế, tạo ra một môi trường học chủ động là rất khó khăn. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo cũng như liên tục điều chỉnh mình cho phù hợp với nhu cầu của người học. Giáo viên cũng...
Practise listening and speaking English on mobile devices
14/12/2017 09:07:23
With a regular smartphone, English learners now have many choices to practise English listening and speaking just like in modern language labs anywhe-re and anytime. This article aims to introduce some apps that help you develop listening and speaking skills. All the three apps mentioned are...
Online tutoring for foreign languages learing - Part 4
14/12/2017 09:06:20
Teaching foreign languages is not a new career in Vietnam; but teaching and learning foreign languages online under the instruction of a tutor is a novel experience which is currently being applied in some popular languages-specializing universities. Or private companies develop personal online...
Online tutoring for foreign languages learing - Part 3
14/12/2017 09:02:55
Teaching foreign languages is not a new career in Vietnam; but teaching and learning foreign languages online under the instruction of a tutor is a novel experience which is currently being applied in some popular languages-specializing universities. Or private companies develop personal online...
Review and evaluation on actual status of E-library service infrastructure in Hanoi...
14/12/2017 07:59:34
This paper presents the review and evaluation on the actual status of the infrastructure of the E-Library (e-lib) in Hanoi University and suggests some solutions to improving the quality of infrastructure and library services for foreign language learning and teaching.
Information technology infrastructure for English learing in joint training programs
14/12/2017 07:58:37
The purpose of this article is to determine the importance of information technology (IT) and communications in distant foreign language courses. Hence, it gives suitable IT infrastructure requirements for an online class. Finally, the article provides an insight into a real-time interactive...
ITC Infrastructure for foreign language teaching
14/12/2017 07:52:51
ICT application in teaching has become a popular trend. This article introduces and discusses some important components of the ICT infrastructure for foreign language teaching in Vietnam.
Some videoconferencing software may be use in teaching-learning foreign language - Part 2
14/12/2017 07:51:54
The article presents a general concept of distance training technology with ICT applications, summary some foreign language teaching-learning methods, technical factors affecting the implementation of a training program with the application of information technology and communication; the use of...
Online ITC capacity development for teachers via teaching with technology (TWT) program...
14/12/2017 07:50:18
Teaching with Technology – TwT – is a series of courses developed by Microsoft with contribution f-rom many teachers and education administrators all over the world. The courses were designed to provide teachers with necessary technology skills and useful resources to enhance learners’ outcome....
Hướng dẫn học ngoại ngữ trực tuyến - Phần 4
14/12/2017 07:49:24
Dạy-học ngoại ngữ không phải là một nghề mới mẻ ở Việt Nam nhưng dạy-học ngoại ngữ trực tuyến có hướng dẫn thực sự là một hoạt động mới, hiện đang được áp dụng tại một số trường chuyên ngữ lớn ở bậc đại học hoặc do các công ty tư nhân triển khai tới cá nhân người học theo dạng mua tài khoản học...
Tin tiêu điểm
13-06-2020
Hiệu quả bước đầu dạy Anh ngữ cho trẻ mầm non
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh ngày một phổ biến, và cơ hội cho trẻ làm quen tiếng Anh sớm đã trở nên thiết yếu.