Ứng dụng công nghệ thông tin

Ict integration bodes well for effective and responsive pronunciation learning and...
14/12/2017 09:21:12
Irrefutably, the popularity of information communications technology or ICT has changed almost all aspects of our life for the better and been of especial essence in education. Specifically, classroom instructions have been further facilitated, encouraging teachers to be more flexibly effective in...
Ict integration bodes well for effective and responsive pronunciation learning and...
14/12/2017 09:20:28
Irrefutably, the popularity of information communications technology or ICT has changed almost all aspects of our life for the better and been of especial essence in education. Specifically, classroom instructions have been further facilitated, encouraging teachers to be more flexibly effective in...
Vai trò của cơ sở hạ tầng thư viện điện tử trong việc tổ chức các dịch vụ thư viện phục...
14/12/2017 09:19:31
Bài viết trình bày khái niệm về thư viện điện tử, các yếu tố cấu thành cơ sở hạ tầng thư viện điện tử và vai trò của cơ sở hạ tầng thư viện điện tử trong việc tổ chức các dịch vụ thư viện hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ.
E-learning trong dạy học ngoại ngữ
14/12/2017 09:17:53
Bài báo khái quát ứng dụng E-Learning trong đào tạo ngoại ngữ tại Trường Đại học Hà Nội – một trường ại học đa ngành đào tạo trên nên tảng ngoại ngữ, lấy ngoại ngữ là thế mạnh và là tôn chỉ trong nhiệm vụ đào tạo. Áp dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả sẽ mang lại sự hứng thú, tạo...
Tài liệu tham khảo về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng anh
14/12/2017 09:16:58
Trong thời kỳ Internet ngày càng trở nên dễ dàng truy cập và tài nguyên phục vụ giáo dục trên mạng rất đỗi phong phú như hiện nay, việc tìm kiếm và chọn lựa học liệu có chất lượng và phù hợp đối với một số giáo viên và sinh viên không phải là việc đơn giản. Chỉ một thao tác tìm kiếm trên Google...
Tăng cường học tập chủ động qua ứng dụng WebQuest
14/12/2017 09:12:44
Bài viết giới thiệu khái quát về quan điểm giảng dạy và học tập tích cực, kèm theo dẫn chứng là ứng dụng WebQuest, nhằm góp phần tìm ra một hướng đi hiệu quả trong việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng.
Tự sửa lỗi viết hàn lâm với các công cụ biên tập trực tuyến miễn phí
14/12/2017 09:11:21
Bài viết nhằm mục đích chuyển hướng tranh luận về học tập chủ động từ góc độ lý thuyết sang thực hành bằng cách cung cấp một số giải pháp thực tế cho sinh viên ngoại ngữ nói chung và đặc biệt là đối tượng sử dụng tiếng Anh như là một Ngôn ngữ Bổ sung. Hai website được sử dụng là Springer Exemplar...
Enhancing learner autonomy with CALL - the important role of teachers to ensure success
14/12/2017 09:09:18
Autonomous learning puts forward a new challenge to English teachers. In fact, creating a good autonomous learning environment is difficult. It takes careful thought and thorough preparation and an ongoing commitment to adjusting to learner needs. Technology provides a wealth of resources and...
Tin tiêu điểm
13-06-2020
Hiệu quả bước đầu dạy Anh ngữ cho trẻ mầm non
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh ngày một phổ biến, và cơ hội cho trẻ làm quen tiếng Anh sớm đã trở nên thiết yếu.