Ứng dụng công nghệ thông tin

Môi trường học tập cá nhân (PLE) phục vụ phương pháp học tập chuyên sâu
16/12/2017 03:10:34
Tài liệu hướng dẫn học trực tuyến dành cho học viên học ngoại ngữ có thể được áp dụng nhằm tạo môi trường học tập cá nhân (gọi tắt là PLE). Thiết bị số PLE có thể được ứng dụng với những cách thức học tập hàn lâm hơn. Khái niệm “học tập tổng hợp” là bối cảnh lớp học mà trong đó, học viên sử dụng...
Optimization of interactive whiteboard usage in teaching and learning foreign languages
16/12/2017 03:09:39
Interactive Whiteboard (IWB), a new technological tool in education that offers strong interactive features and effectively supports teaching and learning activities, has been widely used in many countries around the world over the past decade. In Vietnam, IWB is rather less explored due to the...
Tối ưu hoá việc sử dụng bảng tương tác trong dạy-học ngoại ngữ
14/12/2017 09:44:22
Bảng tương tác (BTT) - công nghệ mới trong giáo dục, có tính tương tác mạnh mẽ và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy-học tại tất cả các cấp - đã được sử dụng phổ biến hơn một thập kỷ nay tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, BTT ít được sử dụng do giá thành cao và cần các thiết bị đi kèm như...
Guide to using Audacity for sound editing in aural skill teaching and testing
14/12/2017 09:42:22
Thanks to rapid development in the IT sector over the past decade or so, multiple high-quality sound editors are now available for language teachers to use in processing audio files for aural skill teaching and testing, examples of which include Adobe Audition, GoldWave, Magix Music Maker,...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Audacity để hiệu chỉnh âm thanh phục vụ giảng dạy kỹ năng nghe
14/12/2017 09:41:30
Với sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong những năm vừa qua, phải thừa nhận hiện nay có rất nhiều phần mềm biên tập âm thanh (Adobe Audition, GoldWave, Magix Music Maker, WavePad, Dexster, FX Audio Editor, Diamond Cut, Sony Sound Forge, v.v..) có chất lượng cao và đáp ứng...
Learner satisfaction with content of an online English learning course
14/12/2017 09:40:37
This paper presents preliminary findings of a study about learner interaction with content of an online English learning course implemented at Hanoi University. The paper starts with a brief introduction about the content of the course. This is followed by a description of how learners interacted...
Sự hài lòng của người học với nội dung của một chương trình tiếng Anh trực tuyến
14/12/2017 09:39:51
Bài viết trình bày kết quả sơ bộ của một nghiên cứu về sự tương tác giữa học viên với nội dung của chương trình học tiếng Anh trực tuyến tại Trường Đại học Hà Nội. Phần đầu bài viết giới thiệu nội dung chương trình học, sau đó là phần miêu tả sự tương tác giữa học viên với nội dung chương trình,...
Language teaching and learning facilities on the Internet
14/12/2017 09:39:03
The article highlights the magnitude of the application of ICT in general and the Internet in particular to foreign language teaching and learning. The article then proposes how to make good use of the Internet to this end and introduces a number of software programs applicable to both teachers...
Sử dụng nguồn thông tin trên Internet phục vụ hoạt động dạy-học ngoại ngữ
14/12/2017 09:38:15
Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và Internet nói riêng trong hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất phương cách ứng dụng Internet và giới thiệu một số phần mềm có thể hữu dụng đối với cả giáo viên và học viên học ngoại ngữ.
The use of Dyned for juniors students at university of foreign language studies - Part 2
14/12/2017 09:37:07
Together with the increasing trend to use ICT (Information and Communication Technology) in teaching and learning English in Vietnam, University of Foreign Languages Studies, the University of Danang has strongly emphasized the use of Dyned, a courseware made by Dyned Corporation to enhance...
Tin tiêu điểm
13-06-2020
Hiệu quả bước đầu dạy Anh ngữ cho trẻ mầm non
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh ngày một phổ biến, và cơ hội cho trẻ làm quen tiếng Anh sớm đã trở nên thiết yếu.