Ứng dụng công nghệ thông tin

Những ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ
18/12/2017 12:43:36
Bài viết này đề xuất những nguồn giảng dạy ngôn ngữ phục vụ những mục đích chung hoặc cụ thể sử dụng công nghệ dựa trên web. Các tác giả đề cập đến những thuật ngữ công nghệ, những sự lựa chọn và ứng dụng sư phạm phổ biến nhất hiện nay. This paper suggests resources for teaching language for...
What do efl teachers need to know to integrate information and communication...
18/12/2017 12:41:23
Increasingly, Information and Communication Technologies (ICTs) are being used in education and in English as a Foreign Language (EFL) instruction because of their enormous benefits. The application of ICTs in classroom instruction has presented changes to the teacher’s role in classes, which in...
Usefulness of learner interaction with course content of an online English learning course
18/12/2017 12:40:37
This paper presents preliminary findings of a study about learner interaction with content of an online English learning course implemented at Hanoi University. The paper starts with a brief introduction about the content of the course. This is followed by a description of how learners interacted...
Sự hữu dụng của việc tương tác giữa người học với nội dung của một chương trình tiếng...
18/12/2017 12:39:39
Bài viết trình bày kết quả sơ bộ của một nghiên cứu về sự tương tác giữa học viên với nội dung của chương trình học tiếng Anh trực tuyến tại Trường Đại học Hà Nội. Phần đầu bài viết giới thiệu nội dung chương trình học, sau đó là phần miêu tả sự tương tác giữa học viên với nội dung chương trình,...
Những kiến thức cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy
18/12/2017 12:38:20
Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục nói chung và giảng dạy tiếng Anh nói riêng nhờ vào những lợi ích to lớn của chúng. Việc áp dụng CNTT &TT vào giảng dạy đã làm thay đổi vai trò của giáo viên, và điều này cũng đòi hỏi giáo viên phải có...
The role of multimedia classrooms in innovating pedagogy practices
18/12/2017 12:36:44
The paper briefly presents the role of multimedia classrooms in innovating pedagogy practices via some related concepts and the analysis of the role of multimedia in this innovation. The paper discusses the use of multimedia classrooms in teaching and learning process as part of the innovation...
Vai trò của phòng học đa phương tiện đối với việc đổi mới phương pháp dạy học
18/12/2017 12:35:44
Bài báo trình bày tóm tắt về vai trò của phòng học đa phương tiện đối với việc đổi mới phương pháp dạy học thông qua một số khái niệm liên quan và việc phân tích vai trò của đa phương tiện trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Bài báo đề cập tới việc sử dụng phòng học đa phương tiện trong quá...
Ứng dụng công nghệ thông tin (cntt) góp phần tăng hiệu quả việc dạy và học trong giờ học...
18/12/2017 12:33:23
Công nghệ thông tin (CNTT) đã mang lại những thay đổi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục. Một trong những thay đổi tích cực đó là CNTT đã góp phần làm tăng hiệu quả trong việc dạy và học, cũng như giúp các giáo viên linh hoạt và...
Ứng dụng công nghệ thông tin (cntt) góp phần tăng hiệu quả việc dạy và học trong giờ học...
16/12/2017 03:47:25
Công nghệ thông tin (CNTT) đã mang lại những thay đổi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục. Một trong những thay đổi tích cực đó là CNTT đã góp phần làm tăng hiệu quả trong việc dạy và học, cũng như giúp các giáo viên linh hoạt và...
Solutions to managing and developing multimedia classrooms
16/12/2017 03:45:22
This paper briefly presents a number of solutions to managing and developing multimedia classrooms in order to enhance the quality and efficiency the use of this classroom for innovative teaching methodology. The authors introduced two basic concepts: multimedia and multi-media classrooms....
Tin tiêu điểm
13-06-2020
Hiệu quả bước đầu dạy Anh ngữ cho trẻ mầm non
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh ngày một phổ biến, và cơ hội cho trẻ làm quen tiếng Anh sớm đã trở nên thiết yếu.