Chương trình học liệu

Bài kiểm tra online miễn phí của EF
09/08/2019 04:23:05
https://www.efset.org/
Bồi dưỡng giáo viên trực tuyến về năng lực ứng dụng CNTT thông qua chương trình TWT của mạng giáo dục Microsoft
18/12/2017 12:56:30
Dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ (Teaching with Technology – TwT) là khóa học được hãng phần...
Chương trình tập huấn nghiệp vụ phát triển học liệu mở và ứng dụng CNTT tại Đà Nẵng
18/12/2017 12:54:30
Trong ba ngày 22, 23 và 24/10 vừa qua, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đã phối hợp với...
Online tutoring for foreign languages learning - Part 2
18/12/2017 12:52:58
Teaching foreign languages is not a new career in Vietnam; but teaching and learning foreign...
Online tutoring for foreign languages learing - Part 1
18/12/2017 12:52:02
Teaching foreign languages is not a new career in Vietnam; but teaching and learning foreign...
Hướng dẫn học ngoại ngữ trực tuyến - Phần 2
18/12/2017 12:50:34
Dạy-học ngoại ngữ không phải là một nghề mới mẻ ở Việt Nam nhưng dạy-học ngoại ngữ trực tuyến có...
Hướng dẫn học ngoại ngữ trực tuyến - Phần 1
18/12/2017 12:49:53
Dạy-học ngoại ngữ không phải là một nghề mới mẻ ở Việt Nam nhưng dạy-học ngoại ngữ trực tuyến có...
Luyện nghe nói tiếng Anh trên thiết bị di động
18/12/2017 12:48:00
Với điện thoại di động thông minh có cấu hình vừa phải, người học tiếng Anh hiện nay có thể luyện...
Website học trực tuyến “Teaching English” - nguồn tài liệu mở phong phú và cần thiết
26/12/2017 07:58:41
Không bắt buộc tạo lập tài khoản, không yêu cầu đăng nhập, Website học trực tuyến “Teaching...
Những nhân tố tác động tới việc giáo viên ứng dụng cntt vào dạy-học ngoại ngữ ở Việt Nam
18/12/2017 12:46:31
Được phân tích trên quan điểm của lý thuyết Thống nhất về sự chấp thuận và ứng dụng công nghệ...